LUISTERKIND MAAKT HET VERSCHIL

MAIL@LUISTERKINDENDYSLEXIE.NL

Pilot

Al in 2017 hebben wij door middel van Luisterkind-afstemmingen onderzocht wat wij voor Dyslexie konden betekenen. Na dit verkennend onderzoek hebben wij kunnen constateren dat één afstemming een positief resultaat heeft op kinderen en volwassenen met betrekking tot lezen en schrijven. Het hele rapport kunt u hier vinden.

En vanwege de mooie resultaten willen wij dit jaar een nog groter onderzoek opzetten door middel van deze Pilot.

Wij zijn dan ook verheugd dat we in de groep van uw zoon of dochter de Pilot mogen draaien, welke in vele groepen 5 verspreid over heel Nederland plaatsvindt. Nu de eerste Cito-resultaten van het schooljaar bekend zijn, zullen we in de maand april een gratis Luisterkind-afstemming maken voor de kinderen die daartoe door hun ouder(s)/verzorger(s) worden aangemeld.

Als tegenprestatie vragen we van u 3 evaluatiemomenten voor ons in te vullen. Dit zal zijn 1 week na de afstemming, na 1 maand en na 2 maanden. U krijgt het evaluatieformulier telkens via de e-mail door ons toegestuurd. Alle Luisterkind-afstemmingen en evaluatiemomenten zullen in eerste instantie via de ouders of verzorgers gaan. De resultaten zullen anoniem en alleen met uw toestemming, worden gedeeld met school.

Voor wie?

Alle kinderen uit groep 5 (of de combinatiegroep 4/5 of 5/6) die leerproblemen ervaren en al dan niet bekend zijn bij de intern begeleider en ook de kinderen waarvan u als ouder vindt dat hij of zij moeite heeft met leren, kunnen meedoen aan de Pilot. Wanneer u uw kind aanmeldt via www.luisterkindendyslexie.nl geeft u meteen de benodigde toestemming voor het maken van een Luisterkind-afstemming voor uw zoon of dochter.

Nadat u zich heeft aangemeld zult u via de mail een reactie van ons ontvangen, waarna de Pilot van start gaat.

Mocht u na het lezen van dit schrijven vragen hebben of nadere informatie wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail@luisterkindendyslexie.nl.

U kunt zich inschrijven t/m 10 april 2020. We hebben 300 afstemmingen weg te geven en VOL=VOL, dus wees er tijdig bij.

Conclusie

We mogen concluderen dat een Luisterkind-afstemming wel zeker een positief verschil kan maken bij kinderen en volwassenen die problemen hebben met lezen en/of schrijven.

Ook al zijn ze wel of niet gediagnosticeerd met Dyslexie.